พื้นที่ทำงานสีเขียว

การลงทุนทุกครั้งสำหรับสำนักงานของคุณมีโอกาสที่จะสร้างความแตกต่างได้ ในโลกของธุรกิจเสมือนอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีทางเลือกที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นหรือทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัสดุรีไซเคิล น้ำยาทำความสะอาดพื้นจากธรรมชาติ หรือเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุนี้ เราจึงสร้างพื้นที่ทำงานสีเขียวเพื่อแสดงให้เห็นว่าการทำให้สถานที่ทำงานในประเทศไทยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยมากขึ้นนั้นง่ายดายเพียงใด

ข้อสงวนสิทธิ์ – บทความเหล่านี้มีไว้เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปแก่พนักงานเพื่อให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันภายในองค์กร บทความเหล่านี้เป็นบทความทั่วไป และไม่สามารถใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายและ/หรือทางวิชาชีพใดๆ เราแนะนำให้องค์กรต่างๆ รับข้อมูลเฉพาะที่ตรงกับต้องการของตน