นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายของเรา โปรดส่งคำถามที่ไป privacy@alsco.com.au หรือโทร + 66 (0) 2755-3380


นโยบายความเป็นส่วนตัวของอัลส์โก

อัลส์โกเคารพสิทธิส่วนบุคคลของทุกคน ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ฉบับนี้อธิบายถึงนโยบายในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้

เมื่อมีการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณรับทราบและยินยอมที่จะผูกพันตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ฉบับนี้

ในประกาศฉบับนี้ เราอ้างอิงคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของคุณ หมายถึง ข้อมูลที่ระบุถึงตัวคุณในฐานะบุคคลหรือข้อมูลที่สามารถสืบถึงตัวตนของคุณได้อย่างสมเหตุสมผล ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์บ้านของคุณ เป็นต้น

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะโพสต์บนเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้คุณเข้ามาตรวจสอบเนื้อหาในหน้านี้เป็นระยะๆ

นอกจากข้อกำหนดของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ฉบับนี้แล้ว ยังอาจมีข้อกำหนดว่าด้วยความเป็นส่วนตัวเฉพาะเพิ่มเติมในเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์นี้ เนื่องจากข้อกำหนดเฉพาะที่เพิ่มเติมดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดดังกล่าวที่ปรากฏในทุกส่วนของเว็บไซต์ ในกรณีที่ข้อกำหนดของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ฉบับนี้กับข้อกำหนดเฉพาะอื่นๆ ที่เพิ่มเติมเข้ามานั้นไม่สอดคล้องกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดเฉพาะที่เพิ่มเติมดังกล่าว

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราอาจรวบรวมผ่านเว็บไซต์ มีดังนี้

 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อคุณลงทะเบียนหรืออัพเดตโปรไฟล์ออนไลน์ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ
 • เนื้อหาในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณส่งผ่านทางเว็บไซต์ หรือขอรับบริการหรือข้อมูลจากเรา หรือการดำเนินการใดๆ
 • ข้อความหรือความคิดเห็นใดๆ ที่คุณส่งให้เราผ่านทางเว็บไซต์ เช่น ผ่านอีเมล
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อคุณเข้าร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว และ
 • ข้อมูลที่คุณให้ไว้ทางอีเมล โดยการสมัครงานกับบริษัท

คุณสามารถเรียกดูข้อมูลบางส่วนของเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แต่โปรดทราบว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลทั่วไปและเราไม่อาจให้บริการได้อย่างครบถ้วนผ่านทางเว็บไซต์ หากเราไม่ได้รับข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น

เรารวบรวมที่อยู่ IP ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ของเรา นอกจากนี้ ที่อยู่ IP ของคุณยังสามารถนำไปใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลประชากรในวงกว้าง

เราใช้คุกกี้ในบางหน้าของเว็บไซต์ของเรา เราจะจัดเก็บคุกกี้ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ไม่ใช่ในเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ส่วนใหญ่คือ “คุกกี้เซสชัน” ซึ่งหมายความว่าคุกกี้เหล่านี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดเซสชันแต่ละครั้ง คุกกี้ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เองโดยอัตโนมัติ คุกกี้สามารถจัดเก็บข้อมูลบางอย่างที่ระบุถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณให้เรา เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำๆ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา

หน้า “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์ของเรา เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะขอให้ผู้ใช้แจ้งข้อมูลติดต่อให้กับเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เป็นต้น เราจะใช้ข้อมูลติดต่อเพื่อส่งจดหมายข่าวของเราเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัลส์โกและบริการของอัลส์โกให้คุณทราบเป็นระยะๆ หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลของเรา คุณสามารถใช้ตัวเลือก “ยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร” ซึ่งจะปรากฏอยู่ในข้อความอีเมลดังกล่าว

นอกจากนี้ เรายังอาจรวบรวมข้อมูลที่มีทั้งหมดที่ทำให้เราทราบเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ แต่ไม่ใช่ข้อมูลประจำตัวของผู้เข้าชมดังกล่าว เช่นเดียวกับเว็บไซต์เชิงพาณิชย์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ เวลาและระยะเวลาในการเข้าชม และหน้าเว็บใดที่มีการเข้าชมมากที่สุด เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา

เครื่องมือการติดตามของบุคคลภายนอก

เราใช้เครื่องมือการติดตามของบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและคุณลักษณะต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา เครื่องมือติดตามของบุคคลภายนอกเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรวบรวมเฉพาะข้อมูลการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า เราไม่อาจควบคุมการใช้เครื่องมือดังกล่าวที่สร้างและจัดการโดยบุคคลภายนอกได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่อาจรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่บุคคลภายนอกเป็นผู้รวบรวม หรือวิธีการใช้และคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวของบุคคลภายนอกได้

การใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยเหลือในด้านการให้บริการ รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ต่อไปนี้ รีมาร์เก็ตติ้งและการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค การโฆษณา การวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายสังคมภายนอกและแพลตฟอร์มต่างๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ และการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

 • การวิเคราะห์
  บริการที่มีในส่วนนี้ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์และสามารถใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้

  • เครื่องมือติดตามอัตราคอนเวอร์ชั่นของโฆษณาบน Facebook (Facebook)
   เครื่องมือติดตามอัตราคอนเวอร์ชั่นของโฆษณาบน Facebook เป็นบริการวิเคราะห์ที่จัดทำโดย Facebook, Inc. โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลจากเครือข่ายการโฆษณาของ Facebook เข้ากับการดำเนินการต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ได้แก่ คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
   นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook
  • เครื่องมือติดตามอัตราคอนเวอร์ชั่นของ Google AdWords (Google)
   เครื่องมือติดตามอัตราคอนเวอร์ชั่นของ Google AdWords เป็นบริการวิเคราะห์ที่จัดทำโดย Google, Inc. โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลจากเครือข่ายการโฆษณาของ Google AdWords เข้ากับการดำเนินการต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ได้แก่ คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
   นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google
  • Google Analytics (Google)
   Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่จัดทำโดย Google Inc. (“Google”) Google ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้เว็บไซต์ของเรา รวมถึงจัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ และแบ่งปันข้อมูลกับบริการอื่นๆ ของ Google Google อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาโฆษณาในเครือข่ายการโฆษณาให้ตรงตามความต้องการ ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ได้แก่ คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
   นโยบายส่วนบุคคลของ Google – เลือกไม่ใช้
 • รีมาร์เก็ตติ้งและการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค
  บริการเหล่านี้ช่วยให้เราและพันธมิตรของเราสามารถให้ข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพและให้บริการโฆษณาตามการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ผ่านมา กิจกรรมนี้จะดำเนินการโดยการติดตามข้อมูลการใช้งานและการใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนไปยังพันธมิตรต่างๆ ซึ่งจะเป็นผู้จัดการรีมาร์เก็ตติ้งและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค

  • AdRoll (Semantic Sugar, Inc.)
   AdRoll เป็นบริการโฆษณาที่จัดทำโดย Semantic Sugar, Inc. ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ได้แก่ คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
   นโยบายส่วนบุคคลของ AdRoll
  • รีมาร์เก็ตติ้งของ AdWords (Google)
   รีมาร์เก็ตติ้งของ AdWords คือบริการรีมาร์เก็ตติ้งและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จัดทำโดย Google Inc. โดยจะเชื่อมโยงกิจกรรมของเว็บไซต์ของเราเข้ากับเครือข่ายการโฆษณาของ Adwords ข้อมูลที่รวบรวม ได้แก่ คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
   นโยบายส่วนบุคคลของ Google – เลือกไม่ใช้
  • รีมาร์เก็ตติ้งผ่าน Google Analytics สำหรับการโฆษณาแบบดิสเพลย์ (Google)
   Google Analytics สำหรับการโฆษณาแบบดิสเพลย์คือบริการรีมาร์เก็ตติ้งและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จัดทำโดย Google Inc. โดยจะเชื่อมโยงกิจกรรมการติดตามที่ดำเนินการโดย Google Analytics และคุกกี้เข้ากับเครือข่ายการโฆษณาของ Adwords ข้อมูลที่รวบรวม ได้แก่ คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
   นโยบายส่วนบุคคลของ Google – เลือกไม่ใช้

การใช้และการเปิดเผยข้อมูล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอก รวมไปถึง สำนักงานเกี่ยวข้อง ที่ปรึกษามืออาชีพของคุณ และองค์กรต่างๆ ที่เราได้จัดบริการร่วมกันไว้ (และบุคคลที่ภายนอกที่ดูแลการจัดบริการดังกล่าว)

นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ รวมไปถึง องค์กรต่างๆ ที่ช่วยเหลือเราด้วยบริการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา รับส่งจดหมาย จัดส่ง บริการด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย

นอกจากเหตุผลในการให้บริการแก่คุณแล้ว เราอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมไว้ในกรณีต่อไปนี้

 • เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องมีการเก็บรวบรวม
 • เมื่อคุณยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยได้
 • เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีของเรากับคุณ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการศึกษาวิจัย วางแผน พัฒนาการบริการ รักษาความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงของอัลส์โก
 • เมื่อบุคคลภายนอกได้รับ ประสงค์ที่จะรับ หรือสอบถามข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของอัลส์โก หรือ
 • เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว

เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้คุณรับทราบข้อมูลบริการ กิจกรรม การพัฒนาในสาระสำคัญทางกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ของเราอย่างต่อเนื่อง หากคุณไม่ประสงค์จะรับการติดต่อเนื่องด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โปรดส่งอีเมลถึงเราได้ที่ privacy@alsco.com.au เรายินดีจะให้ข้อมูลและส่งคำเชิญที่เราพิจารณาแล้วว่าอาจเป็นประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

เว็บไซต์ของเราอาจเสนอบริการแชท ฟอรั่ม หรือกระดานข้อความเป็นครั้งคราว ข้อมูลที่โพสต์ลงในช่องทางเหล่านี้จะถือเป็นความรู้สาธารณะ

เมื่อคุณเรียกดู www.alsco.co.th คุกกี้โฆษณาจะถูกจัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้เราเข้าใจว่าคุณสนใจเนื้อหาชนิดใดบ้าง จากนั้น AdRoll ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ให้บริการโฆษณาแบบดิสเพลย์ของเรา จะช่วยเรานำเสนอโฆษณาของเราบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่จะช่วยเน้นย้ำความสนใจของลูกค้าที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ www.alsco.co.th ก่อนหน้านี้ เทคนิคที่พันธมิตรของเราใช้นี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถเยี่ยมชมหน้านี้ (http://www.networkadvertising.org/choices/) เพื่อเลือกไม่ใช้ AdRoll และการโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายของพันธมิตรของ AdRoll

ลิงก์

บางครั้ง เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ขององค์กรต่างๆ ที่คุณอาจสนใจ เว็บไซต์ปลายทางจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของตน ดังนั้น คุณควรตรวจสอบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขการใช้งานที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ดังกล่าว

เราจะไม่ให้การรับรองความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ ทั้งสิ้น

การรักษาความปลอดภัย

เรามีระบบหลายๆ ระบบเพื่อใช้การรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

แต่เรายังไม่อาจรับประกันได้ว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตจะปลอดภัย 100% ฉะนั้น แม้ว่าเรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว แต่เราไม่อาจยืนยันหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งถึงเราและใช้งานภายใต้ความเสี่ยงของตัวคุณเอง

เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ อยู่ในระบบของเรา เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองไม่ให้มีการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ การทำข้อมูลสูญหายหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต ตลอดจนการปรับเปลี่ยน หรือเปิดเผยข้อมูลโดยเด็ดขาด

เนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์อาจคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยขอให้คุณใส่รหัสผ่าน เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมูลของคุณเอง เราขอแนะนำให้คุณเก็บรหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ และเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเป็นประจำ

การเข้าถึงข้อมูล

หากคุณต้องการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของคุณที่อยู่ในระบบของเรา ซึ่งมาจากกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ฉบับนี้ โปรดส่งอีเมลถึงเราได้ที่ privacy@alsco.com.au และระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณต้องการให้มากที่สุดเพื่อช่วยให้เราเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้ถูกต้อง

อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อจัดส่งข้อมูลให้กับคุณ

การยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร

คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณได้เคยส่งให้เราผ่านเว็บไซต์นี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือลบข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้เราเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้

ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะลบข้อมูลของตนออกจากฐานข้อมูลของเราบนเว็บไซต์นี้ เพื่อที่จะยกเลิกรับการติดต่อหรือรับบริการของเราในอนาคต โปรดส่งอีเมลไปที่ privacy@alsco.com.au เพื่อแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือเลือกไม่รับการติดต่อจากเราในอนาคต

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของอัลส์โกได้ที่ privacy@alsco.com.au